Prawo budowlane w kieszeni

Smartfony są już codziennością i znajdują się w kieszeni bardzo wielu osób. Wśród wielu zainstalowanych aplikacji i gier warto aby znalazły się takie, które mogą się przydać w pracy. Proponujemy zainstalowanie dwóch aplikacji, które znacznie ułatwią znalezienie przepisów prawnych, które są potrzebne „na zaraz”.

Pierwsza z nich to „Prawo budowlane„. Autorzy aplikacji piszą o niej tak:

Pierwsza polska aplikacja zawierająca tekst jednolity ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku w trzech wersjach:
– PB2013: stan prawny na dzień 31 grudnia 2013 r.;
– PB2014: stan prawny na dzień 31 grudnia 2014r. + przepisy wchodzące w życie 9 marca 2015 na podstawie ustawy o charakterystyce energetycznej;
– PB2015: stan prawny na dzień 28 czerwca 2015.

Druga polecana przez nas aplikacja to „Warunki Techniczne Budynków„. Aplikacja umożliwia szybki dostęp do przepisów Warunków technicznych dla budynków. Posiada przejrzysty spis treści i interface pozwalające na łatwe poruszanie się po poszczególnych działach i rozdziałach oraz możliwość prostego wyszukiwania pojęć zawartych w przepisach.

Pierwsza polska aplikacja zawierająca tekst jednolity rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w dwóch wersjach:
– WT2013: WT po nowelizacji z 5 lipca 2013 r. – stan prawny na dzień 1 stycznia 2014 r.
– WT2012: WT po nowelizacji z 6 listopada 2012 r. – stan prawny na dzień 23 lutego 2013 r.

 

Obie te aplikacje zostały wydane przez Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki, która współpracuje ze środowiskiem kominiarskim, m.in. Korporacją Kominiarzy Polskich.