Daszki „PCV”

Pan Sebastian Brzoskowski nadesłał zdjęcie, które przedstawia zakończenie wylotów kominowych. Wykonawca założył na rury stalowe daszki wykonane z tworzywa sztucznego. Według opisu przesłanego ze zdjęciem są to przewody spalinowe od kotłów gazowych z otwartą komorą spalania.

Na zdrowy ludzki rozsądek, jest to bardzo poważne narażenie zdrowia i życia mieszkańców. Ciężko jednoznacznie stwierdzić na podstawie zdjęcia z jakiego tworzywa został wykonany ten daszek. Jednakże większość tworzyw sztucznych nie musi się zapalić, aby być groźne dla człowieka. W styczności z wysoką temperaturą mogą być wydzielane toksyczne gazy takie jak: tlenek węgla, chlorowodór, tlenki azotu, cyjanowodór.

Warto zapoznać się z PN-EN 1856-1, gdzie zostało określone jak powinien wyglądać komin stalowy. Stan na zdjęciu z pewnością nie jest zgodny.