Konferencja Bezpieczne Ciepło 2015 w Opolu

Wojewódzki Cech Kominiarzy wraz z Korporacją Kominiarzy Polskich Stowarzyszeniem Zawodowym organizują Konferencję Techniczną na temat: „Eksploatacja Urządzeń grzewczo-wentylacyjnych w aspekcie ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej budynków.” Konferencja odbędzie się w dniach 1-3 październik 2015 roku w Opolu, w Zajeździe „U Dziadka”, ul. Strzelecka 55.

Celem konferencji jest podniesienie świadomości społecznej na temat zagrożeń dla środowiska i użytkowników urządzeń grzewczo-wentylacyjnych, wynikających z ich eksploatacji. Problemy poruszane na konferencji mają na celu potwierdzenie konieczności prowadzenia na szerszą skalę prac badawczych i dydaktycznych z zakresu technologii spalania i wymiany gazów. Organizatorzy mają nadzieję, że w wyniku wygłoszonych na konferencji, a następnie opublikowanych materiałów konferencyjnych, nastąpi poprawa jakości powietrza i bezpieczeństwa użytkowników obiektów budowlanych w Polsce, wyposażonych w wentylację i systemy kominowe.

Tematyka konferencji:

  • bezpieczeństwo eksploatacji systemów kominowych,
  • jakość środowiska wewnętrznego obiektów budowlanych,
  • wpływ ogrzewania obiektów budowlanych na ochronę środowiska,
  • technologia systemów wymiany gazów,
  • bezpieczeństwo przeciwpożarowe i bezpieczeństwo konstrukcji budowlanych.

Program:

1 październik

I Sesja – Bezpieczne ciepło = Bezpieczni w domu

10.00 – Otwarcie konferencji
11.00 – Michał Zawiślak, KW PSP Opole – Pigułka profilaktyki i bezpieczeństwa pożarowego w mieszkaniach
11.30 – Jan Budzynowski, KKP – Niebezpieczne kierunki rozwoju techniki kominowej
12.00 – Przerwa kawowa
12.15 – Krzysztof Biskup, KG PSP – „ Zgaś ryzyko” program ograniczenia liczby ofiar pożarów w Polsce
12.45 – Nowak Mariusz, Dyrektor Centrum Oparzeń – Medyczne aspekty zatrucia czadem i dymem
13.15 – Hans Gunter Bayerstedt, Eschfoe  – Współczesne kominiarstwo w Europie
14.00 – Przerwa obiadowa

II Sesja – Bezpieczeństwo obiektów budowlanych, mieszkań i budynków
15.00 – Antoni Wolny, Fundacja Bezpieczni w Domu – Znaczenie podręcznego sprzętu gaśniczego w zabezpieczeniu mieszkań i budynków
Krystian Walkowiak, WINB – Problematyka bezpieczeństwa budynków po zmianach Prawa Budowlanego
16.00 – Zbigniew Adamus, Czeskie Służby Kominiarskie – Efekt pracy czeskiego kominiarza
16.30 – Podsumowanie pierwszego dnia konferencji przy filiżance kawy
19.00 – Kolacja

2 październik

8.00 – Śniadanie

III Sesja  – Odprowadzenie spalin w aspekcie ochrony środowiska

10.00 – Jerzy Antoni Żurański, ITB – Wpływ wiatru na wentylację budynków
10.30 – Krystyna Kubica, Polska Izba Ekologii – Stan aktualny i przyszłość kotłów grzewczych opalanych paliwami stałymi w aspekcie krajowych unijnych uregulowań prawnych.
11.00 – Wojciech Whalig, Atmotherm – Działania na rzecz ochrony powietrza
11.30 – Przerwa kawowa
11.45 – Tomasz Kostuś, UM – Gospodarka niskoemisyjna
12.15 – Jakub Żołędziewski, ECO – ECO – nie tylko Ciepło Systemowe
12.45 – Maciej Janicki, Aereco – Poprawa jakości powietrza wewnętrznego w budynkach mieszkalnych – wentylacja hybrydowa i mechaniczna niskociśnieniowa
13.30 – Obiad

IV Sesja – Rozwój techniki kominowej
14.30 – Marcin Rokita, Darco – Poprawa sprawności wentylacji grawitacyjnej
15.00 – Marek Podeszwa, Braas – Grupa Monier – Jak bezpiecznie przejść przez dach?
15.30 – Paweł Jarzyński, Dariusz Pilitowski, Jawar – Zmiany wynikające z postępu w ceramicznych systemach kominowych
16.00 – Marek Kozłowski, Jeremias – Systemy kominowe, charakterystyka i zakres zastosowania na podstawie produktów firmy Jeremias
16.30 – Ireneusz Ćwiertnia, Orno Polska – Techniczne zabezpieczenie mieszkań i budynków
17.00 – Krzysztof Drożdżol, Politechnika Opolska – Kierunki rozwoju nowoczesnych systemów kominowych w odniesieniu do ochrony środowiska
17.30 – Zakończenie i podsumowanie konferencji
19.00 – Kolacja

3 październik 2015

8.00 Śniadanie
Wyjazd uczestników

 

fot. www.komex.info.pl