Nowe Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju

W piątek 18 września 2015 ukazało się obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dokument można pobrać na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych lub bezpośrednio z naszej strony: D20151422.pdf.