Kurs doszkalający dla mistrzów kominiarskich

W dniach 26-28 październik br. w Ołtarzewie odbędzie się kurs doszkalający dla mistrzów kominiarskich. Kirs ten jest organizowany przez Korporację Kominiarzy Polskich SZ oddział Warszawa oraz oddział Skierniewice. Przewidywana tematyka tego spotkania to:

 • Zagrożenia związane z użytkowaniem piecyków gazowych
 • Nadzór Budowlany, a mistrz kominiarski
 • Kominy, kominki, pożary – KG PSP
 • procedury wykonywania prac i czynności kominiarskich
 • szkolenia pracownicze
 • kominki – wymagania i praktyka
 • wentylacja grawitacyjna – przyczyny nieprawidłowości
 • wentylacja mechaniczna – pomiary skuteczności

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o kontakt z Mirosławem Antosem:
tel/fax 22 787-77-99, 602 – 704 – 566, info@kominiarz.wolomin.pl

Koszt uczestnictwa to 500zł netto

 

Pełen program:

26.10.2015r – poniedziałek

 • 9.30 – Rejestracja uczestników
 • 10.00 – 12.00  Panel szkoleniowy – Laboratorium badawcze Bosch – I grupa **
 • 12.30 – Obiad – I grupa
 • 13.00 – Obiad – II grupa
 • 13.30 – 16.00 – Panel szkoleniowy – Laboratorium badawcze Bosch – II grupa **
 • 16.00 – 17.00 – Przejazd (we własnym zakresie) i zakwaterowanie w Wyższym Seminarium Duchownym
 • 17.00 – Referat – mgr. inż. Sebastian Ziombski – mistrz kominiarski
  „Wentylacja mechaniczna – warunki stosowania, oraz pomiar skuteczności”
 • 19.00 – Kolacja w restauracji Seminarium
 • 20.00 – Program integracyjno – rozrywkowy

27.10.2015r – wtorek

 • 9.00 – 10.00 – Śniadanie w restauracji Seminarium
 • 10.00 – 10.30 – Prezentacja firmy sponsorskiej
 • 10.30 – Referat – Mirosław Antos – mistrz kominiarski – Członek ZG KKP.
  „Udział środowiska kominiarskiego w konsultacjach projektu Kodeksu Budowlanego”
 • 11.30 – Prezentacja firmy sponsorskiej
 • 12.00 – Przerwa kawowa
 • 12.30 – Referat – Renard Fornalski i Mirosław Antos:
  „Kontrola przewodów kominowych – odbiory, kontrole okresowe, opiniowanie urządzeń grzewczych – procedury i praktyka”
 • 14.30 – Obiad w restauracji Seminarium.
 • 15.30 – Referat – Mirosław Antos –  mistrz kominiarski – Członek ZG KKP:
  „Rola mistrza kominiarskiego – pracodawcy w kształceniu zawodowym kominiarzy”
 • 16.00 – Referat – Renard Fornalski – mistrz kominiarski – Prezes Oddziału Warszawa KKP,
  „Kominki – bezpieczeństwo instalacja i bezpieczeństwo użytkowania”
 • 17.00 – Przerwa kawowa
 • 17.30 – Referat – st. bryg. Tadeusz Jopek – KG PSP – Krajowe Centrum Ratownictwa,
  Wykładowca Szkoły Głównej Pożarnictwa: „Urządzenia grzewcze i kominy – zagrożenia i przyczyny powstawania pożarów”
 • 19.00 – Kolacja w restauracji Seminarium
 • 20.00 – Czas integracyjny

28.10.2015 – środa

 • 9.00 – Śniadanie w restauracji Seminarium
 • 10.00 – Referat –  Dr.hab.inż. Jerzy Żurański – prof. ITB:
  „Wpływ oddziaływania wiatru na funkcjonowanie przewodów kominowych”
 • 11.00 – Prezentacja firmy „AERECO”
 • 11.30 – Przerwa kawowa
 • 12.00 – Referat – mgr. inż. Marcin Ziombski – mistrz kominiarski– Vice Prezes ZG KKP:
  „Wentylacja grawitacyjna – przyczyny nieprawidłowości funkcjonowania”
  „Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, a praktyka kominiarska”
 • 14.00 – Obiad w restauracji Seminarium.
 • 14.30 – Zakończenie kursu i rozdanie certyfikatów uczestnictwa
 • 15.00 –Wyjazd uczestników

Po każdym referacie przewidziany panel dyskusyjny.