Ukazał sie tekst jednolity Prawa budowlanego

W dniu 8 marca 2016, w Dzienniku Ustaw 2016 poz. 290, ukazało się Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane.

Dokument można pobrać na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000290 lub bezpośrednio z naszej tutaj.