Konferencja Bezpieczne Ciepło 2016

Termin: 13 – 15 październik
Miejsce: Opole, Zajazd u Dziadka

Tematyka konferencji:
• bezpieczeństwo eksploatacji systemów kominowych,
• jakość środowiska wewnętrznego obiektów budowlanych,
• wpływ ogrzewania obiektów budowlanych na ochronę środowiska,
• technologia systemów wymiany gazów,
• bezpieczeństwo przeciwpożarowe i bezpieczeństwo konstrukcji budowlanych.

Organizatorzy:

Wojewódzki Cech Kominiarzy w Opolu – organizator główny
Korporacja Kominiarzy Polskich Stowarzyszenie Zawodowe
Politechnika Opolska, Wydział Budownictwa

Program:

Dzień I

10.00 – Rejestracja Uczestników
12.00 – Otwarcie Konferencji BEZPIECZNE CIEPŁO 2016
13.30 – Lunch
15.00 – Sesja I Bezpieczeństwo odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych,
16.00 – Przerwa
16.15 – Sesja II Innowacje w technice kominowej, grzewczej i wentylacyjnej
16.00 – Wieczór kominiarski

Dzień II

8.00 – Śniadanie
10.00 – Sesja III Bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynków mieszkalnych
11.30 – Przerwa
11.45 – Sesja IV Problem zaczadzeń w budynkach mieszkalnych,
13.30 – Przerwa Obiadowa
15.00 – Sesja V Sposoby zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków.
16.30 – Sesja VI Dyskusja nt. problemów w technice kominowej
17.30 – Kolacja

Dzień III

8.00 – Śniadanie
9.30 – Podsumowanie konferencji

Zgłoszenia:

Krzysztof Drożdżol
tel. 604-341-806