Minister Andrzej Adamczyk powołał członków Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

– Powołujemy członków Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej nie po to, aby słyszeć tylko pozytywne głosy o projektach. Zależy nam na uwagach ekspertów, z pomocą których uda nam się wypracować konstruktywne rozwiązania. Udział w pracach komisji doświadczonych osób, jest nam bardzo potrzebny. Proszę komisję o priorytetowe potraktowanie prac nad kodeksem – mówił wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski wręczając 26 października 2016 r. podpisane przez ministra Andrzeja Adamczyka powołania członkom Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Na członków Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej zostali powołani:

 1. Grzegorz Buczek
 2. Krzysztof Chwalibóg
 3. Piotr Gadomski
 4. dr hab. Mirosław Gdesz
 5. Bartłomiej Kolipiński
 6. Elżbieta Koterba
 7. dr Adam Kowalewski
 8. Grzegorz Piotr Kubalski
 9. Andrzej Olbrysz
 10. dr hab. Tomasz Ossowicz
 11. Andrzej Porawski
 12. Anna Rembowicz-Dziekciowska
 13. dr hab. Krzysztof Skalski
 14. dr hab. Michał Stangel
 15. Mariusz Ścisło.

Piotrowi Gadomskiemu została powierzona funkcja przewodniczącego.

Tematem pierwszego posiedzenia nowo powołanych członków Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej był projekt ustawy kodeks urbanistyczno-budowlany.

Główna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna jest organem doradczym Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego. Komisja doradza ministrowi poprzez przedstawianie opinii o projektowanych aktach prawnych oraz innych dokumentach w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, analizę obowiązującego stanu prawnego w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz analizę aktualnego stanu przestrzennego kraju.

Organizacja i tryb działania GKUA uregulowane zostały w regulaminie organizacji i trybu działania Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (zarządzenie Nr 18 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 25 maja 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacji i trybu działania Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, Dz. Urz. MIB z 30 maja 2016 r. poz. 37). Obsługę organizacyjną GKUA zapewnia Departament Polityki Przestrzennej w MIB.

Kontakt: SekretariatDPP@mib.gov.pl.

Źródło: mib.gov.pl