Nie Rób Dymu

W czwartek 06.10.2016, w ramach kampanii edukacyjnej, w związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym odbyła się konferencja prasowa „Nie Rób Dymu”, podczas której zaprezentowane zostały badania ogólnopolskie dotyczące postrzeganie związków między ogrzewaniem a jakością powietrza.
40% respondentów przeprowadzonego badania przyznaje, że nie wie na czym polega zjawisko niskiej emisji, a 20% z nich pozytywnie odnosi się do palenia śmieci, uznając je za wyraz przedsiębiorczości, oszczędności i zachowania proekologicznego. Respondentom zadano również pytania o ich zwyczaj dotyczące palenia drewnem. Co piąta osoba ogrzewająca dom drewnem nie jest przywiązana do konkretnego gatunku drewna, a dla 50% jakość i dostępność stanowią główny czynnik decyzyjny. Z kolei 72% ankietowanych uważa, że gatunek drewna w dużym lub średnim stopniu wpływa na ilość emitowanego dymu. Badanie przygotował instytut badawczy ARC Rynek i Opinia na próbie N=1003 osób.

Drugą częścią były badania spalania poszczególnych gatunków drewna. Analizie emisyjności poddano sosnę, dąb, brzozę oraz wierzbę energetyczną. Wyniki analizy potwierdzają, że niskoemisyjne spalanie drewna jest możliwe i jest ściśle związane zarówno z jakością drewna, jak i jakością paleniska.

„To nie drewno jest winne smogowi, ale dym. Najważniejsze w paleniu drewna jest to, aby nie robić niepotrzebnego i szkodliwego dymu. Przeprowadzona w ramach kampanii analiza emisyjności drewna potwierdza, że może być ono paliwem niskoemisyjnym, pod warunkiem, że będzie odpowiednio przygotowane, czyli sezonowane (suche) oraz rozpalane od góry, ponieważ żar przenosi się z góry na dół. Polacy nie są świadomi tego, że każdego dnia, szczególnie w sezonie grzewczym, opalając wilgotne drewno drzew iglastych trują powietrze i siebie nawzajem. Konsekwencją ich niezdrowych nawyków jest nasilający się smog. Nie musi tak być i kampania Nie Rób Dymu chce to pokazać. Drewno jest ekologiczne, efektywne i ekonomiczne” – powiedział profesor Mariusz Filipowicz z Akademii Górniczo-Hutniczej, ekspert kampanii Nie Rób Dymu.

Źródło: PAP