Spotkanie SNB nt. projektu Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego

W dniu 18 października 2016 roku w siedzibie Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki w Warszawie odbyło się specjalne spotkanie poświęcone omówieniu projektu Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego przesłanego do konsultacji publicznych przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa. W spotkaniu brali udział przedstawiciele grup roboczych SNB oraz niezależni eksperci reprezentujący firmy oraz stowarzyszenia związane z branżą budowlaną. Środowisko kominiarskie było reprezentowane przez przedstawiciela Korporacji Kominiarzy Polskich. W toku prac konsultacyjnych KKP zgłosiła swoje uwagi do projektu Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego. Przede wszystkim dotyczyły one uwzględnienia mistrza kominiarskiego w zapisach nowej ustawy jako uprawnionego do przeprowadzenia badań kontrolnych przewodów kominowych. W pierwotnej propozycji Ministra Infrastruktury i Budownictwa w Kodeksie Urbanistyczno-Budowlanym mistrz kominiarski został całkowicie pominięty, zatem działanie na rzecz przywrócenia roli kominiarza w procesje budowy oraz użytkowania obiektów budowlanych należy obecnie do priorytetowych celów środowiska kominiarskiego. Zintensyfikowane w ostatnich miesiącach działania KKP w Stowarzyszeniu Nowoczesne Budynki mają na celu przywrócenie tej roli w zapisach nowej ustawy, która docelowo ma zastąpić obowiązujące Prawo Budowlane. Należy podkreślić, że wszystkie zgłoszone zmiany w projekcie Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego zostały jednogłośnie zaakceptowane przez grupę ponad 20 ekspertów zgromadzonych tego dnia w siedzibie SNB. Posiedzenie zostało zakończone deklaracją przedstawiciela SNB o przesłaniu do Ministra Infrastruktury i Budownictwa zatwierdzonych zmian projektu Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego.

Piotr Rojek
Reprezentant Korporacji Kominiarzy Polskich Stowarzyszenie Zawodowe
w Stowarzyszeniu Nowoczesne Budynki