Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Gembit Sp. z o.o.
ul. Piaskowa 38
83-307 Kiełpino

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 5000 zł

NIP: 5892016897
REGON: 360911702
KRS: 0000546404

info@kominiarz.tv
gembit.pl